Op deze pagina hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft voor uw visumaanvraag

Als u niet begrijpt hoe het werkt, kunt u ons altijd bellen. Tel. 0031 70 215 4995


Jouw keuze: Bestemming: Angola > Soort visum: Werkvisum
Visumkosten

Het werkvisum wordt afgegeven aan personen die tijdelijk een betaalde beroepsactiviteit willen uitoefenen in het belang van de Angolese staat of in het kader van een baan.

Het moet binnen 60 dagen na aflevering worden gebruikt en kan worden gebruikt voor meerdere aankomsten. Het biedt de houder de mogelijkheid om tot het einde van de arbeidsovereenkomst in Angola te blijven, met een maximum van 1 jaar vanaf de datum van aankomst. Het visum kan twee keer worden verlengd voor dezelfde periode, tot een maximum verblijf van 3 jaar.

De inlenende organisatie heeft de plicht om de bevoegde autoriteit op de hoogte te stellen van elke wijziging in de duur van het contract. Het visum geeft de houder de mogelijkheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen waarvoor het is afgegeven, maar alleen voor de werkgever die het visum heeft aangevraagd.

Het visum geeft de houder niet het recht zich in Angola te vestigen.

VisumVisumkosten btw vrijBemiddellingskosten excl.btwUitnodigingskosten btw vrijTotale kosten excl. BTWTotale kosten incl.btw
Werkvisum€ 1500.00€ 75.00€ 0.00€ 1575.00€ 1590.75

Verwerkingsdagen op het consulaat:

Procedure: de verwerking varieert op het consulaat, na het geven van de biometrische gegevens

 

De documenten die u nodig heeft voor uw visum

 • Het opdrachtformulier, klik hier om dit digitaal in te vullen, uit te printen en te ondertekenen.

 • Alles wat u op het op het opdracht formulier opschrijft zal op de factuur komen te staan
 • S.v.p. vul uw adres volledig in, zoals uw straatnaam, huisnummer, postcode en stad. Het volledige adres hebben wij nodig voor de facturatie en retoursadres
 • Uw e-mail  adres hebben wij nodig voor wanneer uw visumaanvraag geaccepteerd is door het consulaat, wij zullen u diezelfde dag nog een factuur per mail versturen. De factuur dient u diezelfde dag met I-Deal of bank overboeking aan ons over te maken zodat wij het bedrag op onze bank hebben staan voordat wij uw paspoort met visum bij het consulaat zullen ophalen.
 • Uw telefoonnummer of nummers waar wij u altijd kunnen bereiken in het geval dat uw documenten niet compleet zijn of wanneer de diplomaat extra documenten wil inzien.
 • Het aanvraagformulier, klik hier om dit digitaal in te vullen, uit te printen en te ondertekenen.
 • U moet alle vragen online beantwoorden
 • Dit is het originele aanvraagformulier dat het consulaat gebruikt voor zijn visum procedure
 • Graag uitprinten en uw handtekening plaatsen op de laatste pagina, de kleuren van de print mogen alleen zwart of donkerblauw zijn. Andere kleuren zijn niet toegestaan
 • Een handtekening mag niet gescand worden
 • Een handtekening mag alleen geplaatst worden met de kleuren zwart of donkerblauw. Andere kleuren zijn niet toegestaan.
 • Een kleuren paspoortfoto.
 • Let op dat deze foto volgens de Nederlandse norm van ‘paspoortfoto’ is, d.w.z. naar voren kijken, witte achtergrond, niet lachen en geen tanden laten zien.
 • Het dragen van een bril op de foto is niet toegestaan;
 • Negen van de tien keer accepteert het consulaat geen foto vanuit uw eigen printer. Doet u dit wel, zorg ervoor dat u glanspapier gebruikt en er géén strepen zichtbaar zijn van de printdruk.
 • Gelieve niet de pasfoto op het aanvraagformulier nieten maar maak gebruik van een Pritt stift. Mocht u geen Pritt stift in uw bezit hebben, voeg dan uw foto los bij wij zullen dan uw foto voor u plakken.
 • De foto niet met plakband vastplakken.

Overige voorwaarden waar u extra op moet letten:

 • De foto mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • De foto mag niet hetzelfde zijn als op het paspoort tenzij het paspoort niet ouder is dan 3 maanden
 • De foto moet een witte achtergrond hebben.
 • Een kopie van de informatiepagina van het paspoort
 • De informatiepagina van het paspoort wil zeggen, de I.D. van het paspoort waar uw foto, paspoortfoto, geboortedatum, datum van afgifte van het paspoort, datum geldigheid van het paspoort, geboortestad en de stad of land waar uw paspoort is uitgegeven

Let op, u stuurt ons een kopie van het paspoort, maar wanneer u voor de afspraak bij het consulaat moet verschijnen om uw bio-metriek uit te geven, moet u fysiek uw paspoort meenemen en het achterlaten tijdens de duur van uw visumaanvraagprocedure. Dit zijn 3 of 5 werkdagen. Na de procedure verzamelen we uw paspoort met een visum van het consulaat. Nadat we uw paspoort (met het visum) hebben verzameld, kunt u uw paspoort bij ons ophalen of wij verzenden het.


 • Het consulaat moet uw paspoort fysiek hebben, dus geen kopie.
 • Uw paspoort moet nog minimaal 6½ maanden geldig zijn na afloop geldigheid van het visum (dus nog anderhalf jaar geldigheid als het om een jaarvisum gaat).
 • Het paspoort moet vier naast elkaar liggende lege visum pagina’s bevatten.
 • Uitnodiging van bedrijf in Angola
 • Klik hier voor een voorbeeld

De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen

 • Verklaring en garantie van het bedrijf dat u uitnodigt
 • Het type gevraagde visum
 • Doel van het bezoek
 • Details en een kleine beschrijving van het type activiteit of handel van het Angolese bedrijf
 • Persoonsgegevens van de aanvrager: a.) het beroep b.) de functie waaraan zal worden voldaan in Angola c.) het project dat zal worden uitgevoerd, enz.
 • Data van het geplande verblijf en de woonplaats van de aanvrager

Aanvullende documenten uit Angola:

 • In het geval dat de sponsor een Angolese burger is:
  1. een kopie van zijn of haar nationale identiteitsdocument (voor- en achterkant)
 • Als de aanvrager geen Angolese burger is:
  1. Een kopie van het paspoort
  2. En een kopie van zijn verblijfsvergunning

Als de aanvrager voor het eerst een visum aanvraagt voor Angola, hebt u ook de volgende aanvullende documenten van Angola nodig:

 • Kamer van Koophandel (Alvará)
 • Kopie van de Registratie in de Staatscourant van Angola (Diário da República)
 • Document van Overzicht van Inkomsten (DAR)
 • Commerciële licentie (indien van toepassing!).
 • Een Engelstalige werkgeversverklaring
 • Klik hier voor een voorbeeld
 • Autorisatie van het bevoegde Angolese ministerie van de Provinciale Overheid

Om een werkvisum  aan te vragen heeft u een autorisatie van het Angolese ministerie

Hoe werkt het:

 • Uw werkgevers of klant moet contact opnemen met het Angolese ministerie van de Provinciale Overheid in Angola, u werkgever in Angola zal ten alle tijd de tussenpersoon in dit proces zijn
 • Angolese ministerie van de Provinciale Overheid zal een aantal documenten van u opvragen.
 • Soms kunnen deze documenten per e-mail of DHL naar Angola worden verzonden, dit wordt door hen bepaald
 • Nadat het Angolese ministerie uw benodigde documenten in ontvangst heeft genomen en geaccepteerd, zal de procedure van start gaan
 • De procedure kan minimaal 3 weken duren, eventueel langer
 • Indien u goedkeuring krijgt zal het Angolese ministerie autorisatie geven in een vorm van een document
 • Dit document dient dan naar Nederland gestuurd te worden per DHL. Uw contact moet in Angola achterhalen op welke manier dit gedaan moet worden
 • Met dit document en de rest van de benodigde documenten zoals aangegeven op deze pagina, kunt u dan uw visum via ons aanvragen

 • Het dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en kan gebruikt worden voor meerdere binnenkomsten

 • Het originele ondertekende arbeidscontract, door beide partijen.

Voor de deze visumaanvraag moet u zijn ingeënt tegen gele koorts. U moet een kopie van het gele boekje bijvoegen, met de geldige stempel dat u bent ingeënt tegen gele koorts.

Ons advies: vraag de GGD of uw arts of verdere vaccinaties nodig zijn voor dit land. Maar voor de visumaanvraag is de vaccinatie tegen gele koorts voldoende.

 • U moet deze verklaring invullen en ondertekenen. Vul een van de twee verklaringen in, hetzij in het Portugees of in het Engels.
 • Klik hier om te openen.
 • Medische verklaring van uw arts.
 • Deze verklaring moet door de arts worden ondertekend
 • Een stempel van de artsenpraktijk of anderszins op briefpapier drukken
 • De verklaring moet vervolgens door CAK in Den Haag worden gelegaliseerd
 • De verklaring moet door een beëdigde vertaler in het Portugees worden vertaald
 • De vertaling moet vervolgens door de rechtbank worden gelegaliseerd in Den Haag
 • Beide legalisaties (rechtbank en CAK) moeten vervolgens worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 • Beide legalisaties moeten dan worden gelegaliseerd door het consulaat van Angola.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • De VOG moet door een beëdigd vertaler in het Portugees worden vertaald
 • De vertaling moet vervolgens worden gelegaliseerd door de rechtbank in Den Haag
 • De VOG moet dan worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 • De legalisatie moet dan door het consulaat in Angola worden gelegaliseerd.

Certificaten / diploma’s / verkregen beroepskwalificaties


 • Let op: de meeste diploma’s moeten vooraf door de DUO in Groningen worden gelegaliseerd. Neem vooraf contact op met de bevoegde afdeling van de DUO – legalisatie diploma:
  050-599 80 om te bepalen of ze het diploma voor u kunnen legaliseren, want dat is niet altijd het geval met de DUO
 • De documenten moeten door een beëdigde vertaler in het Portugees worden vertaald
 • De vertaling moet vervolgens door de rechtbank worden gelegaliseerd
 • De legalisaties moeten vervolgens worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 • De legalisaties moeten dan worden gelegaliseerd door het consulaat van Angola.

Curriculum Vitae (CV)


 • De Curriculum Vitae (CV) moet door een beëdigde vertaler in het Portugees worden vertaald
 • De Curriculum Vitae (CV) moet vervolgens door de rechtbank worden gelegaliseerd
 • De legalisatie moet vervolgens worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 • De legalisaties moeten dan worden gelegaliseerd door het consulaat van Angola.

Klik hier voor een voorbeeld


 • Brief van de aanvrager voor een: toeristenvisum, werkvisum, verblijfsvergunning, visum voor kort verblijf voor technische ondersteuning
 • De brief dient als verklaring voor de reis naar Angola door de aanvrager zelf.

Vereisten van de brief:

 • De brief moet zijn geadresseerd aan het Consulaat-Generaal in Rotterdam
 • Geschreven in het Engels of Portugees
 • De ondertekende datum mag niet ouder zijn dan drie maanden vóór de behandeling van de visumaanvraag
 • Ondertekend door de aanvrager

De brief moet bevatten:

 • Persoonlijke gegevens van de aanvrager: naam, paspoortnummer, etc.
 • Doel van het bezoek aan Angola
 • Data van gepland verblijf en verblijfplaats van de aanvrager in Angola
S.v.p stuur uw post aangetekend op naar:
VisumService.nl/Angola
Postbus 1267
2280 CG Rijswijk (ZH)
U kunt het ook komen brengen of per koerier versturen naar ons kantoor adres:
VisumService.nl/Angola
Anna Paulownastraat 63
(door de grijze deur om binnen aan te bellen)
2518 BC Den Haag

Tips en uitleg

Bezoekadres:
Anna Paulownastraat 63
2518 BC Den Haag
Dóór de grijze deur om aan te bellen!

Openingstijden:
Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00

Routebeschrijving

U kan ons bereiken op:
Tel +31(0)6-393 39 184
Tel +31(0)70 215 49 95
[email protected]